Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên của bạn hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra.

Đang tìm...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

Tên miền :domain hiện tại không mua được.

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Liên hệ
Chúng tôi phát hiện miền bạn nhập là tên miền quốc tế. Để tiếp tục, vui lòng chọn ngôn ngữ miền bạn muốn.
Vui lòng chọn ngôn ngữ của tên miền bạn muốn đăng ký.

.vn
750,000 ₫
.com
300,000 ₫
.net
290,000 ₫
.asia
418,000 ₫
Tên miền được đề xuất
Đang tạo đề xuất cho bạn
Hot Mới Sale

Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

Phân loại

Tên miền
Đăng ký
Chuyển về
Gia hạn
.com
300,000 ₫
1 năm
300,000 ₫
1 năm
302,500 ₫
1 năm
.org
290,000 ₫
1 năm
290,000 ₫
1 năm
290,000 ₫
1 năm
.net
290,000 ₫
1 năm
290,000 ₫
1 năm
290,000 ₫
1 năm
.info
464,000 ₫
1 năm
464,000 ₫
1 năm
464,000 ₫
1 năm
.network
495,000 ₫
1 năm
495,000 ₫
1 năm
495,000 ₫
1 năm
.vn
750,000 ₫
1 năm
460,000 ₫
1 năm
460,000 ₫
1 năm
.xyz
149,000 ₫
1 năm
297,000 ₫
1 năm
335,933 ₫
1 năm
.top
214,000 ₫
1 năm
214,000 ₫
1 năm
214,000 ₫
1 năm
.site
835,655 ₫
1 năm
563,000 ₫
1 năm
835,655 ₫
1 năm
.store
1,089,000 ₫
1 năm
1,089,000 ₫
1 năm
1,089,000 ₫
1 năm
.biz
429,000 ₫
1 năm
374,000 ₫
1 năm
429,000 ₫
1 năm
.agency
495,000 ₫
1 năm
495,000 ₫
1 năm
495,000 ₫
1 năm
.mobi
583,000 ₫
1 năm
583,000 ₫
1 năm
583,000 ₫
1 năm
.wiki
517,000 ₫
1 năm
517,000 ₫
1 năm
517,000 ₫
1 năm
.ltd
495,000 ₫
1 năm
495,000 ₫
1 năm
495,000 ₫
1 năm
.blog
825,000 ₫
1 năm
563,000 ₫
1 năm
825,000 ₫
1 năm
.com.vn
670,000 ₫
1 năm
350,000 ₫
1 năm
350,000 ₫
1 năm
.net.vn
670,000 ₫
1 năm
350,000 ₫
1 năm
350,000 ₫
1 năm
.biz.vn
670,000 ₫
1 năm
350,000 ₫
1 năm
350,000 ₫
1 năm
.edu.vn
350,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
.pro.vn
490,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
.info.vn
490,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
.org.vn
490,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
250,000 ₫
1 năm
.name.vn
80,000 ₫
1 năm
50,000 ₫
1 năm
50,000 ₫
1 năm
.asia
418,000 ₫
1 năm
300,000 ₫
1 năm
418,000 ₫
1 năm
.tah.vn
N/A
N/A
N/A
.live
N/A
N/A
N/A
.tv
N/A
N/A
N/A
.cc
N/A
N/A
N/A
.online
54,000 ₫
1 năm
0 ₫
1 năm
0 ₫
1 năm
.team
N/A
N/A
N/A
.io.vn
N/A
N/A
N/A
.gov.vn
300,000 ₫
1 năm
300,000 ₫
1 năm
300,000 ₫
1 năm

Please choose a category from above.

Mua máy chủ

Lựa chọn VPS hoặc Hosting để dùng cho tên miền

Nhiều mức giá đáp ứng cho mọi nhu cầu

Đăng ký ngay

Chuyển tên miền về Giza

Chuyển ngay để gia hạn miền của bạn thêm 1 năm !*

Chuyển tên miền

* Loại trừ một số TLD nhất định và các miền được gia hạn gần đây