Combo 3 mua 1 được 3

Các gói combo bao gồm 1 VPS CPU Gold, 1 gói email tên miền 25 tài khoản và 1 tên miền .com hoặc .net bất kỳ

Combo 3 gói 2-2-40

Giá gốc 4,980,000 / 1 năm
Giá deal 2,990,000 / 1 năm
Email và tên miền sẽ được setup theo yêu cầu sau khi đơn hàng thành công.
Thông số VPS
- 2 vCPU Gold 6148
- 2 GB RAM
- 40 GB NVMe U.2
- 200 Mbps tốc độ mạng
- Windows 8, 10
- Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
- Centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Email tên miền
- 25 địa chỉ mail
- 25 GB dung lượng lưu trử
1 tên miền tuỳ chọn
- Đuôi .com hoặc .net

Combo 3 gói 2-4-40

Giá gốc 5,820,000 / 1 năm
Giá deal 3,599,000 / 1 năm
Email và tên miền sẽ được setup theo yêu cầu sau khi đơn hàng thành công.
Thông số VPS
- 2 vCPU Gold 6148
- 4 GB RAM
- 40 GB NVMe U.2
- 200 Mbps tốc độ mạng
- Windows 8, 10
- Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
- Centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Email tên miền
- 25 địa chỉ mail
- 25 GB dung lượng lưu trử
1 tên miền tuỳ chọn
- Đuôi .com hoặc .net

Combo 3 gói 4-4-40

Giá gốc 7,764,000 / 1 năm
Giá deal 4,999,000 / 1 năm
Email và tên miền sẽ được setup theo yêu cầu sau khi đơn hàng thành công.
Thông số VPS
- 4 vCPU Gold 6148
- 4 GB RAM
- 40 GB NVMe U.2
- 500 Mbps tốc độ mạng
- Windows 8, 10
- Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
- Centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Email tên miền
- 25 địa chỉ mail
- 25 GB dung lượng lưu trử
1 tên miền tuỳ chọn
- Đuôi .com hoặc .net

Combo 3 gói 4-8-80

Giá gốc 10,140,000 / 1 năm
Giá deal 6,599,000 / 1 năm
Email và tên miền sẽ được setup theo yêu cầu sau khi đơn hàng thành công.
Thông số VPS
- 4 vCPU Gold 6148
- 8 GB RAM
- 80 GB NVMe U.2
- 500 Mbps tốc độ mạng
- Windows 8, 10
- Winserver 2012, 2016, 2019, 2022
- Centos, ubuntu, almalinux, fedora, debian
Email tên miền
- 25 địa chỉ mail
- 25 GB dung lượng lưu trử
1 tên miền tuỳ chọn
- Đuôi .com hoặc .net