Phần Mềm

Directadmin gói Personal Plus

Gói Personal Plus
2 tài khoản người dùng
20 tên miền add vào
Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Hỗ trợ VPS và Server vật lý
Tự cài đặt hoặc admin hỗ trợ
Tự động nâng cấp / cập nhật
Phù hợp cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ nhu cầu 2 quản lý 20 tên miền

Directadmin gói Lite

Gói Personal Lite
10 tài khoản người dùng
50 tên miền add vào
Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Hỗ trợ VPS và Server vật lý
Tự cài đặt hoặc admin hỗ trợ
Tự động nâng cấp / cập nhật
Phù hợp các công ty cần tối đa 10 tài khoản đăng nhập độc lập và quản lý tối đa 50 tên miền

Directadmin gói Standard

Gói Personal Lite
Không giới hạn tài khoản
Không giới hạn tên miền
Bao gồm DirectAdmin Pro Pack
Hỗ trợ VPS và Server vật lý
Tự cài đặt hoặc admin hỗ trợ
Tự động nâng cấp / cập nhật
Phù hợp nhu cầu quản lý và vận hành nhiều tài khoản người dùng và không giới hạn website